Στεφάνου Αικατερίνη

Λογιστικό Γραφείο

espa
  • Αντίθεση
  • Διάταξη
  • Γραμματοσειρά

header

Αποστολή μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας!

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η πολύχρονη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση του προσωπικού μας σε φορολογικά θέματα σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για την υποβολή της φορολογικής τους  δήλωσης , βρίσκοντας λύσεις ακόμη και για τις δυσκολότερες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα  την αποφυγή σφαλμάτων, την μείωση του φόρου και την εξάλειψη πιθανότητας προστίμων.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 1. Δηλώσεις φόρου εισοδημάτων Ε1.
 2. Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2.
 3. Δηλώσεις ακινήτων Ε9.
 4. Υπολογισμός Ε.Τ.Α.Κ.
 5. Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας.
 6. Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς.