Στεφάνου Αικατερίνη

Λογιστικό Γραφείο

espa
  • Αντίθεση
  • Διάταξη
  • Γραμματοσειρά

header

Αποστολή μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας!

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η πολύχρονη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση του προσωπικού μας σε φορολογικά θέματα σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ιδιώτες  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για την υποβολή της φορολογικής τους  δήλωσης, τον υπολογισμό φόρων εισοδήματος και κληρονομίας, την ρύθμιση των οφειλών τους και κάθε άλλη  υποχρέωσή τους προς το κράτος, βρίσκοντας λύσεις ακόμη και για τις δυσκολότερες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα  την αποφυγή σφαλμάτων, την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων, την μείωση του φόρου και την εξάλειψη πιθανότητας προστίμων.

Το λογιστικό μας γραφείο για την  εξυπηρέτηση φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών αναλαμβάνει:

 1. Έκδοση Κλειδάριθμου.
 2. Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS.
 3. Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
 4. Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.
 5. Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
 6. Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
 7. Υπολογισμός Φόρων.
 8. Υπολογισμών Τεκμηρίων.
 9. Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
 10. Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21, Kοινωνικό μέρισμα, Eπίδομα πετρελαίου – θέρμανσης κ.λ.π.
 11. Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
 12. Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
 13. Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
 14. Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
 15. Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
 16. Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, Tαυτότητα πληρωμής κ.λ.π.).
 17. Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).
 18. Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ.
 19. Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
 20. Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.
 21. Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.
 22. Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
 23. Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.
 24. Απασχόληση οικιακού προσωπικού.
 25. Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
 26. Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.